Zoeken

Video: Verdriet, omarm het. Door Mooji


"Verdriet, omarm het" is een uiteenzetting over het eren van de moeilijke tijd van verlies en verdriet. Om te verstillen in plaats van er woorden aan te willen geven. Om het simpelweg te laten zijn.


Mooji

Mooji is een hedendaags spiritueel leraar die het zelfonderzoek centraal heeft staan. Met zijn warme uitstraling en Jamaicaanse humor ontmaskert hij vele sluiers van het leven. Voor hem betekent zelfrealisatie niet iets wat je hoeft te verwerven, iets dat zich buiten je bevindt, maar zelfrealisatie ligt binnen een ieders handbereik, want het zit in je, je bent het. Na zelf een kind te hebben verloren heeft Mooji een hele mooie boodschap rondom dood, verlies en verdriet—één die deze tijd eert, in plaats er voor weg te willen lopen.


Verdriet, het is een vriend. Sta het toe. Wees volledig in het verdriet. Met heel je hart.

Video beschouwingen

Uit ervaring weten wij dat video beschouwingen als krachtige handvaten kunnen worden gebruikt in ons persoonlijke proces van rouw, verdriet en verlies. De kracht in deze boodschappen ligt vaak niet in het één keer beluisteren of bekijken, maar transformatie en heling komt voort uit de herhaling ervan. We geloven, zoals in de woorden van de dichter Rumi, dat “de wond de plek is waar het licht binnenkomt”. Daarom zorgen de herhaling van deze boodschappen ervoor dat nieuwe inzichten tot ons doordringen en inwerken en zo onderdeel van ons nieuwe bewustzijn kunnen uitmaken.


Deyja

Deyja is een intercultureel onderzoek naar het leven en de dood. We delen inzichten en inspiratie over afscheid, doodgaan en verlies. Handvaten voor de verwerking van pijn en verdriet ter ondersteuning in ons persoonlijke proces van rouw, verwerking en transformatie. We behandelen vragen zoals “Wat gebeurt er als je dood gaat?”, “Hoe kunnen we pijn en verdriet in ons leven accepteren?”, “Hoe te helpen bij verlies en verdriet?” en “Wat gebeurt er na de dood?"

Een vitaliserende plek over de dood, verlies en verdriet