deyja-embracing-death.png
Zoeken
  • deyja

Verlies accepteren—van verdriet naar een diep gevoel van vrede. Eckhart Tolle spreekt over de dood"Het accepteren van verlies—van verdriet naar diepe vrede" (Engels) is een prachtige uiteenzetting van Eckhart Tolle over omgaan met verlies, in welke vorm dan ook. Hij legt uit dat in alle dingen uiteindelijk breekbaar zijn, maar juist daar is waar het licht naar binnen komt. Daarom, als we een groot verlies kunt accepteren, bewegen we van verdriet naar diepe vrede.


Eckhart Tolle

Eckhart Tolle is een van de grootste spirituele leraren van onze tijd. Niet gebonden aan een specifieke religie of geloofsovertuiging vindt Tolle zijn antwoorden in de kracht van het nu. De acceptatie van dat wat is, het simpelweg aanwezig zijn en observeren. Zijn woorden bieden inzichten aan mensen over de hele wereld en ook rondom het onderwerp van de dood zorgen zijn ideeën voor troost, openbaringen en houvast.


Video beschouwingen

Uit ervaring weten wij dat video beschouwingen als krachtige handvaten kunnen worden gebruikt in ons persoonlijke proces van rouw, verdriet en verlies. De kracht in deze boodschappen ligt vaak niet in het één keer beluisteren of bekijken, maar transformatie en heling komt voort uit de herhaling ervan. We geloven, zoals in de woorden van de dichter Rumi, dat “de wond de plek is waar het licht binnenkomt”. Daarom zorgen de herhaling van deze boodschappen ervoor dat nieuwe inzichten tot ons doordringen en inwerken en zo onderdeel van ons nieuwe bewustzijn kunnen uitmaken.

Deyja

Deyja is een platform en intercultureel onderzoek naar dood, verlies en verdriet. We delen inspiratie over het omgaan met de dood, ter ondersteuning van ons persoonlijke proces van verdriet, rouw en transformatie. We behandelen vragen zoals “Wat gebeurt er na de dood?,“Wat is de dood?” en “Hoe iemand te helpen bij het verwerken van verlies en verdriet?”


Ook interessant?

- Mooji: verdriet, omarm het

- Ram Dass, wat denk je dat er gebeurt na de dood

- Eckhart Tolle, het geheim van het universum

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

deyja copyright © 2019